juny 2020
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Visualització de contingut web

04/03/2019 Decrets de dissolució i convocatòria LOREG: 42.1 L.1/87: 14.1
05/03/2019 - 30/03/2019 Presentació sol·licitud vot inscrits en CERA LOREG: 75.1
05/03/2019 Publicació DOGV/BOE Decrets dissolució i convocatòria LOREG: 42.1 L.1/87: 14.1
05/03/2019 - 30/03/2019 Sol·licitud a DPOCE documentació electoral LOREG: 74
05/03/2019 - 01/04/2019 Sol·licitud de documentació vot accessible LOREG: 87.2
05/03/2019 - 18/04/2019 Sol·licitud vot per correu LOREG: 72.a
05/03/2019 - 28/03/2019 Comunicació a JECV o JEP núm. compte corrent LOREG: 124 L.1/87: 39.2
05/03/2019 - 15/03/2019 Designació davant JECV d'administrador general L.1/87: 38.1
05/03/2019 - 13/03/2019 Designació per partits Representant General davant JECV L.1/87: 21.1
05/03/2019 - 15/03/2019 Nomenament representants de candidatures davant JECV L.1/87: 21.2
05/03/2019 - 19/03/2019 Acceptació representants de candidatures davant JEP L.1/87: 21.4
05/03/2019 - 17/03/2019 Comunicació de JECV a JEP de representants de candidatures L.1/87: 21.3
05/03/2019 - 25/04/2019 Nomenament d'interventors i enviament per JEZ a Meses LOREG: 78.1
06/03/2019 - 15/03/2019 Comunicació d'ajuntaments a JEZ llocs per a actes de campanya LOREG: 57.1
06/03/2019 - 15/03/2019 Comunicació a Junta electoral constitució de coalicions LOREG: 44.2
06/03/2019 - 12/03/2019 Comunicació d'ajuntaments a JEZ: emplaçament per a col·locació cartells LOREG: 56.1
06/03/2019 - 10/03/2019 Ordre CHiME límit gastos electorals i subvencions L.1/87: 40.2-41.2
06/03/2019 - 20/03/2019 Publicació en BOP llocs per a actes de campanya LOREG: 57.2
06/03/2019 - 04/04/2019 Sol·licitud a JEZ utilització locals LOREG: 57.2
08/03/2019 - 12/03/2019 Constitució inicial JEP i JEZ amb vocals judicials i substitució LOREG: 14.1 i 2
11/03/2019 - 18/03/2019 Exposició llistes electorals LOREG: 39.2
11/03/2019 - 18/03/2019 Impugnació cens per representants candidatures LOREG: 39.4
11/03/2019 - 18/03/2019 Presentació reclamacions sobre dades censals DPOCE LOREG: 39.3
11/03/2019 - 21/03/2019 Resolució reclamacions sobre dades censals LOREG: 39.6
11/03/2019 Publicació DPOCE en BOP Seccions, Meses i Locals LOREG: 24.2
12/03/2019 - 17/03/2019 Reclamacions contra delimitacions davant JEP LOREG: 24.3
12/03/2019 - 22/03/2019 Resolució reclamacions contra delimitacions LOREG: 24.3
20/03/2019 - 25/03/2019 Designació d'administrador de candidatura davant JEP L.1/87: 38.2
20/03/2019 - 25/03/2019 Designació de representants davant JEP per promotors L.1/87: 21.5
20/03/2019 - 25/03/2019 Presentació de candidatures davant la JEP L.1/87: 27.1
22/03/2019 DPOCE exposa rectificacions i comunica als ajuntaments LOREG: 39.6
26/03/2019 - 28/03/2019 Sol·licitud avançament subvencions a JJPP/JECV LOREG: 127 bis.2
27/03/2019 Publicacions de candidatures en DOGV/BOP L.1/87: 28.1
28/03/2019 - 29/03/2019 Revisió per JE d'ofici o per denúncia d'irregularitats apreciades L.1/87: 28.2
29/03/2019 Comunicació per JJEE d'irregularitats L.1/87: 28.2
30/03/2019 - 13/04/2019 Al·legacions interessats davant JEZ LOREG: 27.3
30/03/2019 - 06/04/2019 Notificació per JEZ a membres de Mesa LOREG: 27.2
30/03/2019 - 18/04/2019 Resolució al·legacions per la JEZ LOREG: 27.3
30/03/2019 - 03/04/2019 Sorteig per Ajuntaments membres de Mesa LOREG: 26.4
30/03/2019 - 31/03/2019 Esmena d'irregularitats apreciades o denunciades L.1/87: 28.2
01/04/2019 - 11/04/2019 Proposició per candidatures i nomenament vocals JJEE LOREG: 10 i 11
01/04/2019 Proclamació de candidatures per les JJEE L.1/87: 29
02/04/2019 - 16/04/2019 Remissió per DPOCE documentació electoral LOREG: 75.3
02/04/2019 - 16/04/2019 Remissió per DPOCE documentació electoral
02/04/2019 - 24/04/2019 Remissió vot per elector a la Mesa
02/04/2019 - 23/04/2019 Vot per correu a Oficina Consular LOREG: 75.4
02/04/2019 Publicacions en DOCV/BOP de candidatures proclamades L.1/87:29
03/04/2019 - 26/04/2019 Concessió bestreta subvenció despeses electorals LOREG: 127bis.4 L.1/87: 42.3
03/04/2019 - 04/04/2019 Presentació de recursos contra proclamacions LOREG: 49.1
03/04/2019 Comunicació de JEZ a representants llocs reservats cartells LOREG: 56.3
04/04/2019 - 06/04/2019 Resolució de recursos presentats LOREG: 49.3
04/04/2019 - 08/04/2019 Procediment d'empara davant Tribunal Constitucional LOREG: 49.4
05/04/2019 - 11/04/2019 Resolució del Tribunal Constitucional LOREG: 49.4
05/04/2019 Atribució de locals per les JEZ LOREG: 57.3
08/04/2019 - 21/04/2019 Remissió per DPOCE documentació electoral LOREG: 73.2
08/04/2019 - 24/04/2019 Remissió vot per elector a la Mesa LOREG: 73.3
12/04/2019 - 26/04/2019 Campanya Electoral (Partits i Institucional) LOREG: 50 i 51
18/04/2019 - 27/04/2019 Exposició de relació definitiva: Internet i Ajuntaments LOREG: 24.4
19/04/2019 - 28/04/2019 Comunicació de membres mesa impossibilitat LOREG:27.4
23/04/2019 - 27/04/2019 Prohibició de publicació i difusió o reproducció de sondejos LOREG: 69.7
24/04/2019 - 26/04/2019 Vot presencial en Oficina Consular (urna) LOREG: 75.5
27/04/2019 Enviament del funcionari al MAEC Acta i vots LOREG: 75.8
28/04/2019 Votació
01/05/2019 Escrutini General per Juntes Electorals Provincials LOREG: 103 i 107
05/05/2019 Reclamacions i protestes per representants candidatures LOREG: 108.2
06/05/2019 Resolució per les JJEE reclamacions i comunicacions a Representants LOREG: 108.3
07/05/2019 Recursos contra resolucions JJEE LOREG: 108.3
08/05/2019 Remissió expedients a la JECV LOREG: 108.3
09/05/2019 JEP comunica a representants la remissió i emplaça davant JECV LOREG: 108.3
10/05/2019 - 11/05/2019 JECV rep a representants i apoderats candidatures LOREG: 108.3
12/05/2019 JECV resol reclamacions i trasllada a JEP LOREG: 108.3
13/05/2019 Proclamació d'electes per JEP L.1/87: 36
14/05/2019 - 16/05/2019 Recurs davant JEP contra proclamació electes LOREG: 112.1
14/05/2019 Publicació d'electes DOGV per JECV L.1/87: 36.2
16/05/2019 Constitució Corts Valencianes E.A.: 23.4 L.1/87: 14.2.d
Llegenda
  • Administración Autonómica, JECV y Cortes Valencianas
  • Administración del Estado
  • Administración Electoral
  • Administración Judicial
  • Otros
  • Partidos, Candidatos y Electores

JEC: Junta Electoral Central
JECV: Junta Electoral Comunitat Valenciana
JEP: Junta Electoral Provincial
JEZ: Junta Electoral de Zona
OCE: Oficina Cens Electoral
DPOCE: Delegació Provincial Oficina Cens Electoral