Banner Resultados electorales

Campanyes institucionals

Difusió: des del  5 de març a l'1 d'abril.

Televisió

Ràdio

Difusió: de l'11 al 18 de març

Televisió

Televisió

Ràdio

  • Difusió de la primera fase de la campanya (informació del termini de sol·licitud del vot per correu): del 5 de març al 18 d'abril.
  • Difusió de la segona fase de la campanya (informació del termini de remissió del vot per correu): des del 8 d'abril al 21 d'abril.

Televisió


Primera fase


Segona fase

Ràdio

Primera fase

Segona fase

  • Difusió primera fase: del 5 al 30 de març : Sol·licitud de vot
  • Difusió segona fase: del 2 al 24 d'abril : Remissió del vot per l'elector a la Mesa

Televisió


Primera fase