Banner Resultados electorales

Sol·licitud de vot accessible

Sol·licitud de vot accessible

Podran sol·licitar-lo les persones amb discapacitat visual inscrites en el Cens Electoral que coneguen el sistema de lectoescriptura Braille i tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% o siguen afiliats/des a l'Organització Nacional de Cegos Espanyols (ONCE) i vulguen utilitzar el procediment de vot accessible.

La utilització d'aquest procediment és voluntari per als/a les electors/es amb discapacitat visual que complisquen els requisits, els quals, a més, poden, si així ho desitgen, ser assistits/des per una persona de la seua confiança per a poder exercir el dret de vot.

Es podrà sol·licitar des del mateix dia de la convocatòria del procés electoral i fins al vint-i-seté dia posterior a aquesta, és a dir, des del 5 de març fins a l'1 d'abril, els dos inclusivament.

Se sol·licitarà telefonant al número gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000. L'horari d'atenció es podrà consultar en el telèfon citat adés.

Al sol·licitar el vot accessible telefònicament se li sol·licitarà el número de document nacional d'identitat, nom i cognoms, adreça i telèfon. A més, se li preguntarà si coneix el sistema de lectoescriptura Braille, si està afiliat a l'ONCE, així com si el seu grau de discapacitat visual és igual o superior al 33%, i rebrà, en aqueix moment, la confirmació de la sol·licitud.

Es podrà sol·licitar, si és el cas, un correu electrònic amb l'objecte de contactar per aquest mitjà amb el/la sol·licitant.

Es podrà requerir en qualsevol moment la verificació d'aquestes dades.

Agenda