Banner Resultados electorales

Funcions del Servici de Correus

Funcions del Servici de Correus

El Servei de Correus conservarà fins al dia de la votació (28 d'abril) tota la correspondència dirigida a les Meses electorals i la traslladarà a les Meses indicades a les 9 del matí. Així mateix, continuarà traslladant aquella que es puga rebre en el dia mencionat, fins a les 20 hores d'este, i aquella que es reba després d'eixa hora la traslladarà a la Junta Electoral de Zona.

En l'Oficina de Correus es portarà un registre de la documentació electoral rebuda.

Agenda