Banner Resultados electorales

Procediment de votació

Procediment de votació

Els/les electors/es s'acostaran a la Mesa d'un/a en un/a, després d'haver passat, si així ho volgueren, per la cabina que estarà situada en la mateixa habitació, en un lloc intermedi entre l'entrada i la Mesa electoral. Dins de la cabina el/la votant podrà triar les paperetes electorals i introduir-les en els corresponents sobres.

Cada elector/a manifestarà el seu nom i cognoms al/a la president/a. Els/les vocals i interventors/es comprovaran el dret a votar de l'elector/a, així com la seua identitat, per mitjà dels documents que l'elector/a presente a l'efecte.

A continuació, l'elector/a entregarà de pròpia mà al/a la president/a un sobre o sobres de votació tancats. A continuació, aquest/a, sense ocultar-los ni un moment a la vista del públic, dirà en veu alta el nom de l'elector/a i, afegirà «vota», entregarà el sobre o sobres a l'elector/a el qual els depositarà en l'urna o les urnes.

Agenda