Banner Resultados electorales

Representants de l'administració

Són les designades per l'Administració per a recaptar informació sobre els resultats de l'escrutini electoral en les eleccions a Les Corts. Estan autoritzades per a entrar en els locals de les seccions electorals encara que no formen part de les meses electorals ni participen en les seues deliberacions (art. 91.3 Llei orgànica del règim electoral general).

La designació d'estos representants és consensuada entre les persones delegades i subdelegades del Govern i la Generalitat. Cada representant de l'Administració tindrà dret a rebre una còpia de l'acta d'escrutini exclusivament del seu propi procés electoral.

Durant la jornada de votació duen a terme les funcions següents:

a) A les 8.00 hores, han de presentar-se en el col·legi electoral en el qual estiguen la mesa o meses per a les quals han sigut designades i acreditar-se davant del president o la presidenta de la mesa.

b) A les 9.00 hores, han de comunicar a l'Administració la correcta constitució de la mesa o meses que tenen assignades i, si és el cas, les possibles incidències que s'hi plantegen, així com les solucions adoptades.

c) A les 14.00 i a les 18.00 hores, han de comunicar a l'Administració el primer i segon avanç de participació, respectivament, sobre la mesa o meses que tenen assignades.

d) A les 19.30 hores, han de trobar-se en el col·legi electoral per a observar el procés d'escrutini, que es desenvoluparà una vegada finalitzada la votació a les 20.00 hores.

e) Un volta acabat l'escrutini, han de comunicar a l'Administració el nombre de persones electores, nombre de votants, nombre de vots en blanc, nombre de vots nuls i nombre de vots obtinguts per cada candidatura, en la mesa o meses que li han sigut assignades.

f) Una vegada completat el recompte de totes les eleccions, han d'acudir personalment a entregar les còpies de les actes de la mesa o meses electorals que els han sigut assignades.