Resultats Eleccions a Entitats Locals Menors 2015

Resultats Eleccions a Entitats Locals Menors 2015

Ballestar

Dades generals de l'elecció Nombre %
Cens 43  
              Votants 32 74,4
              Abstenció 11 25,6
Vàlids 28  
              A candidatura 23 82,1
              Blancs 5 17,9

 

" " "

Candidats Sigles Vots Concejal
Victor Gargallo Bel P.P. 23 President*
Maria Antonia Sales Gavalda P.P. 23 Vocal
Sergio Cervera Bel P.P. 22 Vocal

*D'acord amb l' artícle 66,4.d) de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de Règimen Local de la Comunitat Valenciana, els casos d'empat es resoldran per sorteig. El sorteig es va realitzar per la JEZ de Vinaròs el dia 27 de maig de 2015