Banner Resultados electorales

Notícies

Ves enrere El termini per a sol·licitar el vot per correu per a les eleccions autonòmiques del 28-A finalitza el pròxim 18 d'abril

El termini per a sol·licitar el vot per correu per a les eleccions autonòmiques del 28-A finalitza el pròxim 18 d'abril

El pròxim 18 d'abril finalitza el termini per a sol·licitar el vot per correu per a les eleccions a les Corts Valencianes del pròxim 28 d'abril de 2019. Podrà emetre el seu vot per correu els electors i les electores que prevegen que, en la data de la votació, no es trobaran en la localitat on els correspon exercir el seu dret de vot o que no puguen personar-se en el col·legi electoral.

El vot per correu es podrà sol·licitar personalment fins al 18 d'abril en qualsevol oficina de Correus. Així mateix, juntament amb aquesta sol·licitud, s'haurà de sol·licitar el certificat d'inscripció en el cens electoral dirigit a la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral.

En l'Oficina de Correus la persona interessada haurà de presentar el seu Document Nacional d'Identitat, i no serà admissible una fotocòpia d'aquest.

L'oficina de Correus remetrà la sol·licitud a la Direcció Provincial de l'Oficina del Cens Electoral en el termini de tres dies des de la seua presentació.

Una vegada rebuda la sol·licitud de vot en la Delegació Provincial de l'Oficina del Cens Electoral, es comprovarà la inscripció en el cens, es realitzarà l'anotació corresponent en el mateix perquè el dia de les eleccions no es realitze el vot personalment i s'estendrà el certificat sol·licitat.

Una vegada admesa la sol·licitud, ja no es podrà votar personalment.

L'Oficina del Cens Electoral remetrà per correu certificat la documentació electoral al domicili indicat en la sol·licitud de vot per correu o, en defecte d'això, al qual figure en el cens. Aquesta documentació es remetrà entre els dies 8 i 21 d'abril.

Aquelles persones que opten pel vot per correu, una vegada sol·licitat i rebuda tota la documentació, podran votar per correu certificat entre els dies 8 i 24 d'abril. L'enviament anirà dirigit a la Mesa electoral i no necessita franqueig.
La informació detallada sobre el procediment a seguir per a sol·licitar el vot per correu, o per a altres informacions del procés electoral, pot ser consultada en la pàgina web consultar ací .