Banner Resultados electorales

Meses i Col·legis Electorals de la província de Castelló

Meses i Col·legis Electorals de la província de Castelló

  2019 2015
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 3 3
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 135 135
Districtes Electorals 177 177
Seccions Electorals 443 439
Col·legis Electorals 345 351
Meses Electorals 715 712

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019