Banner Resultados electorales

Meses i Col·legis Electorals de la província de València

Meses i Col·legis Electorals de la província de València

  2019 2015
Juntes Electorals    
Juntes Electorals Provincials 1 1
Juntes Electorals de Zona 9 9
Circumscripcions, Col·legis, Seccions i Meses    
Municipis 266 266
Districtes Electorals 360 360
Seccions Electorals 1.807 1.812
Col·legis Electorals 1.160 1.165
Meses Electorals 3.107 2.854

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 01-04-2019