Banner Resultados electorales

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu acceptades per les eleccions de 28 d'abril de 2019, tant d'electors espanyols residents a Espanya (CER), com d'electors espanyols residents-absents que viuen a l'estranger (CERA)

Sol·licituds de vot per correu acceptades CER

Sol·licituds de vot per correu acceptades CER

  2019 2015 Variació
Alacant 47.457 19.495 27.962
Castelló 14.603 7.065 7.538
València 127.595 29.924 97.671
Comunitat Valenciana 189.655 56.484 133.171

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 22-04-2019