Banner Resultados electorales

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu

Sol·licituds de vot per correu acceptades per les eleccions de 28 d'abril de 2019, tant d'electors espanyols residents a Espanya (CER), com d'electors espanyols residents-absents que viuen a l'estranger (CERA)

Sol·licituds de vot per correu acceptades CERA

Sol·licituds de vot per correu acceptades CERA

  2019 2015 Variació
Alacant 3.927 1.809 2.118
Castelló 1.271 597 674
València 6.944 3.609 3.335
Comunitat Valenciana 12.142 6.015 6.127

Font: www.ine.es. Consulta realitzada a 22-04-2019