Banner Resultados electorales

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seues tres circumscripcions electorals

Comunitat Valenciana

Comunitat Valenciana

  2019 2015
  Núm. % Núm. %
      Candidatures presentades a Les Corts 19   27  
      Candidatures proclamades a Les Corts 18   27  
      Candidatures retirades de Les Corts 0   0  
Diputats a elegir 99   99  
      Caps de llista a les candidatures a Les Corts 41   63  
            Dones 16 39,0 21 33,3
            Homes 25 61,0 42 66,7
      Candidates i candidats a Les Corts 1.378   2.105  
            Dones 664 48,2 958 45,5
            Homes 714 51,8 1.147 54,5
      Candidates i candidats suplents a Les Corts 196   299  
            Dones 92 46,9 140 46,8
            Homes 104 53,1 159 53,2