Banner Resultados electorales

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seues tres circumscripcions electorals

Província d'Alacant

Província d'Alacant

  2019 2015
  Núm. % Núm. %
      Candidatures presentades a Les Corts 15   19  
      Candidatures proclamades a Les Corts 14   19  
      Candidatures retirades de Les Corts 0   0  
Diputats a elegir 35   35  
      Caps de llista a les candidatures a Les Corts 14   19  
            Dones 6 42,9 6 31,6
            Homes 8 57,1 13 68,4
      Candidates i candidats a Les Corts 490   665  
            Dones 236 48,2 302 45,4
            Homes 254 51,8 363 54,6
      Candidates i candidats suplents a Les Corts 70   95  
            Dones 31 44,3 47 49,5
            Homes 39 55,7 48 50,5