Banner Resultados electorales

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seues tres circumscripcions electorals

Província de Castelló

Província de Castelló

  2019 2015
  Núm. % Núm. %
      Candidatures presentades a Les Corts 12   20  
      Candidatures proclamades a Les Corts 12   20  
      Candidatures retirades de Les Corts 0   0  
Diputats a elegir 24   24  
      Caps de llista a les candidatures a Les Corts 12   63  
            Dones 5 41,7 21 30,0
            Homes 7 58,3 42 70,0
      Candidates i candidats a Les Corts 288   480  
            Dones 143 49,7 222 46,25
            Homes 145 50,3 258 53,75
      Candidates i candidats suplents a Les Corts 36   60  
            Dones 15 41,7 30 50,0
            Homes 21 58,3 30 50,0