Banner Resultados electorales

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de candidatures i candidats/es

Estadístiques de les candidatures, candidats i candidates presentades a les eleccions a Les Corts a la Comunitat Valenciana, detallades per cadascuna de les seues tres circumscripcions electorals

Província de València

Província de València

  2019 2015
  Núm. % Núm. %
      Candidatures presentades a Les Corts 15   23  
      Candidatures proclamades a Les Corts 15   24  
      Candidatures retirades de Les Corts 0   0  
Diputats a elegir 40   40  
      Caps de llista a les candidatures a Les Corts 15   63  
            Dones 5 33,3 21 37,5
            Homes 10 66,7 42 62,5
      Candidates i candidats a Les Corts 600   960  
            Dones 285 47,5 434 45,2
            Homes 315 52,5 526 54,8
      Candidates i candidats suplents a Les Corts 90   144  
            Dones 46 51,1 63 43,75
            Homes 44 48,9 81 56,25