Policies Locals de la Comunitat Valenciana

Policies Locals de la Comunitat Valenciana

  • Decret 19/2003, de 4 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es regula la Norma Marc sobre Estructura, Organització i Funcionament dels Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 8/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de modificació de l'article 33 de la Llei 6/1999, de 19 d'abril, de Policies Locals i Coordinació de les Policies Locals de la Comunitat Valenciana.
  • Llei 17/2017, de 13 de desembre, de la Generalitat, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana