Banner Resultados electorales

Informació sobre les candidatures i el vot accessible

Informació sobre les candidatures i el vot accessible

La informació sobre les candidatures a les eleccions a Les Corts 2019 s'oferirà a través del telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000 i a través de la pàgina web eleccions2019.gva.es, des de la data de publicació d'aquestes i fins al mateix dia de l'acte electoral; és a dir, des del 2 d'abril fins al 28 d'abril.

S'han habilitat tres vies d'informació sobre el procediment de vot accessible:

  • El telèfon gratuït del Ministeri de l'Interior 900 150 000.
  • La pàgina web eleccions2019.gva.es, en el corresponent apartat de vot accessible.
  • Per mitjà d'una campanya institucional que s'emet en els mitjans de comunicació de titularitat pública una vegada s'ha convocat el procés electoral.

Agenda